رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن

رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن

هدف از این پایان نامه بررسی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 56
حجم 266 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

ارچتین در مطالعات انجام شده هوش سازمانی را به عنوان بهره برداری از پتانسیل برای اتخاذ تصمیم های سریع و صحیح در شرایط ناگهانی و غیر منتظره که در سیستم رخ میدهد و تغییرات آن تعریف میکند و خو کردن به این تغییرات را با سعی در یادگیری دائم و استفاده از خلاقیت و نشان دادن مهارت های مختلف بهبود میبخشد . در این راستا میتوانیم بیان کنیم که سازمان هایی که  از هوش سازمانی  به صورت موفق استفاده میکنند آن هایی  هستند که به بهترین نحو از منابع انسانی بهره میبرند و برای رسیدن به اهداف برنامه های نسبی طرح کرده و از پتانسیل نهفته خارج شده و از آن استفاده میکنند و سازمان را یک سیستم یکپارچه فرض نموده و در راستای پیشرفت آن مشارکت میکنند (Potas et al ,2010:1645) .

 

 

 

اگرچه از لحاظ نظری همه توانایی یادگیری را دارند ، اما ساختارهایی که در آنها فعالیت می شود همیشه پذیرای یادگیری نیستند ، از این رو حضور افراد با ذکاوت برای هوشمندی  یک سازمان لازم ولی کافی نیست. در سازمان های اداری که به هیچ وجه تمایلی به برانگیختن خلاقیت کارکنانشان ندارند ، ذهن افراد مسدود می گردد علاوه براین آنها به ایجاد ساختارهایی که مشوق یادگیری باشد نمی پردازند (lefter et al ,2008: 40).

 

 

 

 

رویکردهای هوش سازمانی

1. رویکرد رفتارگرایی :
رویکرد رفتارگرایی به ایجاد رفتارهایی اشاره دارد که متناسب با منافع سازمانی بوده که سازمان باید بر اساس مجموعه ای از درون داده ها به آنها نایل آید. از دیدگاه رفتارگرایان اجرای هوش سازمانی قابلیت سازگاری ساختار مانند: چندگانگی ، افزونگی ، تعداد و تنوع روابط بین اقدام کننده در سازمان اشاره می کند که در آن کارکنان در شبکه های مختلف سازمان درگیر هستند. این عمل به افراد یک سازمان کمک می کند تا اطلاعات در آن از طریق آنها گردش پیدا کند و به نقطه نظرات بسیاری دست پیدا کند، افزونگی ، به موارد اضافی کارمندان در یک سازمان اشاره می کند و یا توانایی استفاده نشده ، توصیف کارهای گسترده ، تحمل اشتباهات رسانه ای ، ارتباطات موازی و یا اطلاعات باطل می شود (کاوسی و همکاران ، 1389 :134).

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری هوش سازمانی     27
تعریف عملیاتی هوش سازمانی     27 
هوش سازمانی    32
2ـ 1-1.مقدمه    32
2-1-2. تعاریف هوش سازمانی     32
2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی      34
2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی      38
2-1-3. اهمیت هوش سازمانی     40
2-1-4. بهبود هوش سازمانی      42
2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی    43
2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان    43
2 ـ 1ـ 5-2. توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان    43
2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان    43
2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی    44
2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده    44
2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری    44
2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری    45
2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی    45
2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی     48
2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی    49
2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی    49
2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی    48
2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی     47
2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی    50
2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند    53
2 ـ 1ـ 13. هوشمندی  رقابتی و هوش سازمانی    56
2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی    56
2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی    58
2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی    59
2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند    59
2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول    60
2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش    60
2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی    33
2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی    39
منابع و مآخذ    
الف) منابع فارسي    
ب) منابع غیرفارسی    


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

خرید فایل word رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دریافت فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

خرید پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دریافت نمونه سوال رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

خرید پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دانلود مقاله رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دریافت مقاله رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

خرید فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دانلود تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

خرید مقاله رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دانلود فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از download

دانلود مقاله رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

خرید پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دریافت فایل word رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

خرید نمونه سوال رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دریافت فایل word رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود فایل word رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

خرید فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دریافت فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

خرید کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از www

دانلود مقاله رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دریافت پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

خرید فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دریافت کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

خرید تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دریافت تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

خرید فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

خرید فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود نمونه سوال رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از pdf

دانلود کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دریافت فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

خرید نمونه سوال رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

خرید فایل word رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دریافت فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دریافت فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دانلود کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از word

دریافت تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دانلود مقاله رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دانلود فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

خرید تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دانلود پروژه رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دریافت کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دانلود فایل word رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دریافت مقاله رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دانلود فایل رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دریافت فایل pdf رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

خرید کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دانلود کارآموزی رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

دریافت فایل word رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free

خرید تحقیق رویکردهای هوش سازمانی، اهمیت و ضرورت آن از free


مطالب تصادفی